حوزه آموزش 
شماره تماس دانشگاه:                             02824474232    فاكس:02824474232
نام مسئول آموزش:                                  ميرزا خوشكو
مدرك تحصيلي :                                    كارشناسي
رشته تحصيلي:                                        حسابداري
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما