حوزه فرهنگي دانشگاه
شماره تماس دانشگاه:                             02824474232    فاكس:02824474232
نام مسئول:                                                پرويز شفيعي            
مدرك تحصيلي:                                        كارشناسي
رشته تحصيلي:                                          مهندسي نرم افزار كامپيوتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما